Vade-Mecum IV

Vade-mecum Poems XC – C

Table of Contents

  XC. DWA GUZIKI

  (Z TYŁU)

  Kmieć mówi, jak mu łatwiej – zaś człowiek uczony,

  Jak się w szkole nasłuchał – gdy umysł natchniony,

  Mówiąc, tworzy… i wiele pierw przed gramatyką

  Jest Homer!… lecz profesor mówi tak, jak pisze,

  I porwać by się gotów na słońce z motyką —

  A muzyk mówi, jak mu lgną w palce klawisze.

  I gdyby kto zagnańca postawił dzikiego

  Przed świątynią w Atenach, na której frontonie

  Są te a te zarysy — rzekłby on: „Dlaczego?…

  Dlaczego? plan przeziera z głębi, nie zaś tonie

  W posadach gmachu? – czemu te wewnętrzne – prawa

  Sterczą? jako mamuta grzbiet z wyżyn mogiły…

  Gdy linia owa najmniej siły nie dodawa-

  A owy rozstęp linii nie spotęża siły…”

  Pytania te, i takie byłoby zdziwienie

  Dzikiego Scyty. – Dzikość bowiem stąd pochodzi,

  Że się jest jednostronnym, jak kwiatów korzenie,

  I że się przeciw-wrotnych połowic nie godzi.

  Kwiat śpiewa: „Ja do słońca prosto drgam!” — a korzeń:

  Że kwiat mu jest korzeniem… że różność z położeń

  Idzie, lecz nie z natury – i że on w ciemności,

  Gdzie dąży? czując, kwiatów podeptał próżności!

  Lecz mowa-piękna zawsze i wszędzie polega

  Na wygłoszeniu słowa zarazem ponętnie

  I tak zarazem, że się pisownię postrzega:

  Po tej to zgodzie, jak po nieomylnym piętnie,

  Poznasz: pojedyńczości obcowanie z prawem,

  Ducha? – z literą, nocnej głębokości – z jawem!

  Dodam tu, że Chińczykom, skoro nas obaczą,

  Najdziwniejszą się rzeczą wydają guziki

  Dwa – z tyłu! – te, pytają Chińczyki: „Co znaczą…

  K’czemu? są…”

  Użyteczność – ocenia człek dziki,

  Lecz harmonii ogólnej pojąć on nie może,

  Jak chory wstać i swoje na plecy wziąść łoże.

  On – ani dostrzec zdolny… że gdyby, jak groby

  Lub jak szlafroki, ludzie zatyli?… to może

  Guzików-dwóch na krzyżu wcale nie byłoby!


  XCI. SPOWIEDŹ

  GLADIATOR

  Ojcze Janie!… odmówiłem danin

  Bogom rzymskim – jak Wy nas uczycie:

  Przez słowa Twe jestem chrześcijanin,

  Choć gladiator przez całe me życie!

  Cóż? uczynię, skoro na zabawę

  W Cyrk mię rzucą… życia?… nie wybieram,

  Tylko, Ojcze! mam od dziecka wprawę,

  Że (bywało) lwy głodne rozdzieram.

  Cóż? mi każesz, bym począł – gdy może

  Bez-umyślnie, gdy może z nałogu,

  Wcisnę ręce lwu, jak dwie obroże,

  I poklasną mnie… nieczuli – Bogu!…

  OJCIEC

  Synu! ufaj – nie na śmierć Pan woła:

  Lecz – na świadki i gody wieczyste;

  Samson nie był wyrzutkiem Kościoła!

  GLADIATOR

  Alleluja!… Te salulant, Christe…


  XCII. CACKA

  Myśliłem ja – że Lira i że Styl,

  Choć fala je nosi, jak łabędzia,

  Nie obliczającego dróg i chwil,

  Choć cel mają w sobie, są – narzędzia!

  Myśliłem – że gdy Lud nie ma bytu,

  Że słowu jeżeli brak powietrza,

  Dotyka wieszcz kluczem u zenitu,

  Skąd aura na świat płynie letsza.

  Ja – myśliłem, że każda ze strun wie,

  W jaką porę? wydzwonić co? i gdzie?…

  I myśliłem – że przez ich balsamy

  Upowinowacone różności

  Czynią – iż spóźnionych prawd nie mamy-

  Spóźnionych dla miękkiej drażliwości.

  Myśliłem! – że wieszczów było tyle,

  Ile jest blizn dotkliwych? a które

  Przez form-czary – przez stosowną chwilę-

  Opatrują się i leczą w porę —

  Och!… ja byłem błędny i sam chory:

  Ponętniejsze jest lir przeznaczenie-

  Są one dla prawd… czym w oknach sztory,

  Na których wstrzymują się promienie,

  Wyświecając płótno malowane,

  Z malakitowemi krajobrazy,

  Ze źródłami ametystowemi,

  Pasterkami owianemi w gazy…

  Z ziemią tą… co – nie dotknęła ziemi!

  One śnią: że szyba?.. to – posadzka!

  One nucą: „Stąpaj, bez poręczy,

  W objęcia Fantazji, co się wdzięczy…”

  –cacka — cacka!!


  XCIII. ŹRÓDŁO

  Kiedy błądziłem w Piekle, o którym nie śpiewam

  Dlatego, że mi klątwy się pierw w usta kleją,

  Jak muchy brzydkie, które ze skwarów szaleją —

  I nie śpiewam dlatego, że nim pocznę, ziewam;

  Kiedy błądząc, przeszedłem kolumnadę-nudów,

  Długą i prostą – tudzież kaprysów-przedsienia

  I niedogasłych w piasku cmentarz-wielkoludów,

  Ruszających się sennie pod brukiem z kamienia;

  Gdy pomierzyłem kroki mymi przedpokoje-

  Nerwów-głupich, co ciągle przymierzają stroje,

  A nie są nigdy na czas ubrane weselny!…

  -Gdy przestąpiłem nędzy-próg, kłamstwa-podwoje

  I mijałem już zbrodni-labirynt bezczelny,

  Po-oklejany zewsząd wyrokami prawa —

  Znalazłem się na miejscu, gdzie pod stopą lawa

  Stygła – i szedłem dalej w powietrzu i porze,

  I świetle, które były rzetelnie bez-Boże!…

  -Na podobieństwo łanów zwęglonych wulkanem

  Lub morza, co zatęchło postępem wstrzymanym,

  Morza fal, które stając poglądały wzajem,

  Zadziwione niezwykłym głębi obyczajem

  Jak Sfinksy — zaś nad nimi pelikanów nieco

  Z otwartymi gardłami, co schły od pragnienia,

  I gwiazd parę czerwonych, które w otchłań lecą

  Gasnąc…

  …tam szedłem (spomnieć trudno bez wytchnienia!…)

  Szedłem tam — kędy?… wątpiąc… gdy roślinka drobna,

  Blada i do niewprawnie wyszytej podobna,

  Szepnęła mi: „…Jest źródło…” -a dalej w parowie,

  Poczułem coś, jak wilgoć.

  Z tejże samej strony

  Śmiech mię doleciał gorzki i szmer przytłumiony,

  I obaczyłem Męża z rękoma na głowie,

  Jak kiedy kto przenosi całą swoją siłę

  W stopy własne — ten deptał modrą Źródła żyłę

  Jakoby wstęgę, która mu sandał oplotła,

  Lub szargała się w prochu, gdzie ją stopa wgniotła.

  Śmiech człowieka był wściekły – wymowa odrębna:

  Coś – jak tętno za trumną noszonego bębna,

  Którem wybrzmiewał sarkazm, chrypnąc z nienawiści:

  „Patrzcie, jak Duch-stworzenia obuwie mi czyści!…”


  XCIV. HISTORYK

  Wiele jest – gdy kto pomierzył stary cmentarz

  Albo i genealogiczny-dąb;

  Wiele – jeśli inwentarz

  Skreślił – zajrzał Epokom w głąb

  I upostaciował opis…

  Ale – jeśli on w starca, w męża, w kobietę

  Powrócił strach ów, z jakim dziad ich drżał,

  Patrząc na pierwszego kometę,

  Gdy po piewszy raz nad globem stał:

  …to – Dziejopis!


  XCV. NERWY

  Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu-

  Trumienne izb oglądałem wnętrze;

  Noga powinęła mi się u schodu,

  Na nieobrachowanem piętrze!

  Musiał to być cud – cud to był,

  Że chwyciłem się belki spróchniałej…

  (A gwóźdź w niej tkwił.

  Jak w ramionach krzyża!…) – uszedłem cały!

  Lecz uniosłem – pół serca – nie więcej:

  Wesołości?… zaledwo ślad!

  Pominąłem tłum, jak targ bydlęcy;

  Obmierzł mi świat…

  Muszę dziś pójść do pani Baronowej,

  Która przyjmuje bardzo pięknie,

  Siedząc na kanapce atłasowej–

  Cóż? powiem jej…

  …Zwierciadło pęknie,

  Kandelabry się skrzywią na realizm,

  I wymalowane papugi

  Na plafonie – jak długi-

  Z dzioba w dziób zawołają: „Socjalizm!”

  Dlatego: usiądę z kapeluszem

  W ręku — a potem go postawię

  I wrócę milczącym faryzeuszem

  -Po zabawie.


  XCVI. OSTATNI DESPOTYZM

  „Cóż nowego?” — „Despotyzm runął!…wraz opowiem:

  Oto depesza…”

  „…Jakże? pan cieszy się zdrowiem-

  Niech pan siądzie! – depesza?… mówi?… -spocząć proszę.

  Lecz co? słyszę: w przysionku chrzęszczą mekintosze,

  Ktoś nadchodzi! — To Baron – jakże? cenne zdrowie…

  Niech siędzie! — cóż? nowego nam Baron opowie…”

  „Depesza ta – co? mówi… może pomarańczę?…

  Lub może wody z cukrem?” — „Upadły szarańcze

  W Grecji — Na Cyprze brzeg się w otchłanie usunął-

  W Cyruliku Sewilskim występuje Pitta-

  — Pomarańcza, jak widzę, z Malty — wyśmienita!”

  „Może drugą?…”

  „…i jakże Despotyzm ów runął??”

  Lecz — właśnie anonsują eks-szambelanowę

  Z synem przybranym — „Cóż pan mówisz na nepotyzm?

  Chłopiec starszy od matki o rok i o głowę…

  Właśnie nadchodzą…

  …jakże? runął ów Despotyzm.”


  XCVII. FINIS

  …Pod sobą samym wykopawszy zdradę,

  Coś z życia kończę, kończąc – mecum-vade,

  Złożone ze stu perełek nawlekłych,

  Logicznie w siebie, jak we łzę łza, wciekłych.

  Wstrzymuję pióro… niżeli… niżeli

  Zniecierpliwiony się wstrzyma czytelnik:

  Poszyt zamykam cicho, jak drzwi celi–

  Tak Flory-badacz, dopełniwszy zielnik,

  Gdy z poziomego mchu najmniejszym liściem

  Szeptał o śmierciach tworów, chce nad wnijściem

  Księgi podpisać się.. piszę… śmiertelnik!


  XCVIII. KRYTYKA

  (WYJĘTA Z CZASOPISMU)

  VM, złożone ze stu rzeczy drobnych,

  Wyszło — kolega nasz (niespracowany

  Krytyk) źle wróży z utworów podobnych!…

  -Takowej wszakże dalecy odmiany,

  W niespracowanym czasopiśmie naszym,

  Zapowiedzianą przyszłością – nie straszym.

  Literatura kwitnie – mamy dużo

  Poetów – lubo są umysły pewne,

  Które, zboczywszy, zboczenia też wróżą.

  Wiersz – kwitnie u nas – kwitną rymy śpiewne

  Woni rodzimej, jak zielona fletnia;

  I czują u nas z dala wiew trucizny.

  -Satyra wtedy Muzę uszlachetnia,

  Skoro się głównie rzuca na obczyzny,

  Naleciałości chore, z krajów owych,

  Gdzie naszych wiosen brak konwalijowych!

  Od jadu nawiań tych ogół bronimy

  I chrześcijańskie oburzenie mamy

  Dla sensu… zdradnie odzianego w rymy-

  Kwilisz? poeto?… kwilże nad czasami,

  Nad fatalnością… nad zbiegiem wypadków;

  Łzę nawet kanąć możesz, jak łzę rosy,

  Łzę szafirową na szafir bławatków,

  Zefirem chyląc ku ziemi niebiosy —

  -Płacz!!…

  Lecz jeżeli ból jest gorzki?…

  -niemniej

  W książce on może brzmieć lżej i przyjemniej,

  Rytm powodując dla słuchaczów miły,

  (Skąd nazwy Wieszczów-krzyża, lub – mogiły,

  Co, w nawałności, lśnią nam zwierzchu Cyklad;

  Tych – niechaj Autor używa za przykład!…).

  Jak na Leandra czekająca Hero

  Zapala światłość i nuci jej: „Prowadź!”-

  Tak my – surowość, lecz i światłość szczerą,

  Zwykliśmy dla piór obłędnych szafować;

  Autor nie wie: że jedną literą

  Zatracić można i można zachować!…

  Poeta? jeśli poetą prawdziwie

  Żyć pierwej musi w tym samym żywiole,

  Który rozlewa potem w swoim śpiéwie.

  -Nie mają tętna wymarzone bole,

  Ni burz opisy przy biurowym stole…

  PS: Chwalić możemy niejedną końcówkę

  Zaciętą kształtnie — druk broszury ditto:

  Można ją nabyć oprawną, lub zszytą,

  Owdzie i owdzie — jedna za złotówkę.


  XCIX. FORTEPIAN SZOPENA

  Do Antoniego C …..

  La musique est une chose étrange!

  Byron.

  L’art?… c’est l’art — et puis, voilà tout.

  Béranger.

  I.

  Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie

  Nie docieczonego wątku–

  -Pełne, jak Mit,

  Blade, jak świt…

  -Gdy życia koniec szepce do początku:

  „Nie stargam Cię ja – nie! – Ja, u wydatnię!…”

  II.

  Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,

  Gdy podobniałeś – co chwila, co chwila-

  Do upuszczonej przez Orfeja liry,

  W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,

  I rozmawiają z sobą struny cztéry,

  Trącając się,

  Po dwie – po dwie-

  I szemrząc z cicha:

  „Zacząłże on

  Uderzać w ton?…

  Czy taki Mistrz!… że gra… choć – odpycha?…”

  III.

  Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!

  Którego ręka… dla swojej białości

  Alabastrowej – i wzięcia – i szyku-

  I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro-

  Mieszała mi się w oczach z klawiaturą

  Z słoniowej kości…

  I byłeś jako owa postać, którą

  Z marmurów łona,

  Niźli je kuto,

  Odejma dłuto

  Genjuszu – wiecznego Pigmaliona!

  IV.

  A w tym, coś grał – i co zmówił ton i co? powié,

  Choć inaczej się echa ustroją,

  Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją

  Wszelkiemu akordowi —

  A w tym, coś grał: taka była prostota

  Doskonałości Peryklejskiej,

  Jakby starożytna która Cnota,

  W dom modrzewiowy wiejski

  Wchodząc, rzekła do siebie:

  „Odrodziłam się w Niebie,

  I stały mi się arfą – wrota,

  Wstęgą – ścieżka…

  Hostię – przez blade widzę zboże…

  Emanuel już mieszka

  Na Taborze!”

  V.

  I była w tem Polska, od zenitu

  Wszechdoskonałości dziejów

  Wzięta tęczą zachwytu–

  Polska – przemienionych kołodziejów!

  Taż sama, zgoła,

  Złoto-pszczoła!…

  (Poznał-ci-że bym ją – na krańcach bytu!…)

  VI.

  I – oto – pieśń skończyłeś — i już więcéj

  Nie oglądam Cię — jedno – słyszę:

  Coś?… jakby spór dziecięcy —

  -A to jeszcze kłócą się klawisze

  O nie dośpiewaną chęć:

  I trącając się z cicha,

  Po ośm – po pięć-

  Szemrzą: „Począłże grać? czy nas odpycha??…”

  VII.

  O Ty – co jesteś Miłości-profilem,

  Któremu na imię Dopełnienie;

  Te – co w Sztuce mianują Stylem,

  Iż przenika pieśń, kształci kamienie…

  O! Ty – co się w Dziejach zowiesz Erą,

  Gdzie zaś ani historii zenit jest,

  Zwiesz się razem: Duchem i Literą,

  I „consummatum est” …

  O! Ty – Doskonałe-wypełnienie,

  Jakikolwiek jest Twój, i gdzie?… znak…

  Czy w Fidiaszu? Dawidzie? czy w Szopenie?

  Czy w Eschylesowej scenie?…

  Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!…

  -Piętnem globu tego – niedostatek:

  Dopełnienie?… go boli!…

  On – rozpoczynać woli

  I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek!

  -Kłos?… gdy dojrzał jak złoty kometa,

  Ledwo że go wiew ruszy,

  Deszcz pszenicznych ziarn prószy,

  Sama go doskonałość rozmieta…

  VIII.

  Oto – patrz, Fryderyku!… to – Warszawa:

  Pod rozpłomienioną gwiazdą

  Dziwnie jaskrawa–

  -Patrz, organy u Fary, patrz! Twoje gniazdo:

  Owdzie – patrycjalne domy stare

  Jak Pospolita-rzecz,

  Bruki placów głuche i szare

  I Zygmuntowy w chmurze miecz.

  IX.

  Patrz!… Z zaułków w zaułki

  Kaukaskie się konie rwą

  Jak przed burzą jaskółki,

  Wyśmigając przed pułki,

  Po sto — po sto —

  -Gmach zajął się ogniem, przygasł znów,

  Zapłonął znowu — — i oto pod ścianę

  Widzę czoła ożałobionych wdów

  Kolbami pchane — —

  I znów widzę, acz dymem oślepian,

  Jak przez ganku kolumny

  Sprzęt podobny do trumny

  Wydźwigają… runął… runął… Twój fortepian!

  X.

  Ten!… co Polskę głosił, od zenitu

  Wszechdoskonałości Dziejów

  Wziętą, hymnem zachwytu-

  Polskę – przemienionych kołodziejów;

  Ten sam – runął – na bruki z granitu!

  -I oto: jak zacna myśl człowieka,

  Poterany jest gniewami ludzi,

  Lub jak – od wieka

  Wieków – wszystko, co zbudzi!

  I – oto – jak ciało Orfeja,

  Tysiąc Pasyj rozdziera go w części;

  A każda wyje: „Nie ja!…

  Nie ja!” — zębami chrzęści-

  Lecz Ty? lecz ja? – uderzmy w sądne pienie,

  Nawołując: „Ciesz się, późny wnuku!…

  Jękły – głuche kamienie:

  Ideał – sięgnął bruku–”


  C. NA ZGON

  Ś.P. JÓZEFA ZALESKIEGO,FICERA WIELKIEJ-ARMJI, RANNEGO POD PARYŻEM,JEDNEGO Z NACZELNIKÓW POWSTANIA W POLSCE

  Przedwieczny – którego nam odkrył Syn,

  I o którym więc możemy mówić bezpiecznie,

  Chociaż nigdy Go nie widzieliśmy-

  Przedwieczny nie pragnie boleści tej,

  Która osłupia serce ludzkie,

  W wytrwały je zamieniając głaz.

  Przenosi On ową raczej, która zwycięża

  Siebie samą — i z pociechami graniczy.

  Ucho Jego pełne jest Miłosierdzia,

  Ani rade słuchać jęków człowieczych,

  Lecz skoro się gdzie nadłamie trawa polna,

  Upuszcza On na nią kroplę rosy,

  Która z tak ogromnego Nieba,

  Utrafia na drobne miejsca swoje.

  — Dlatego to w Epoce, w której jest więcej

  Rozłamań – niźli Dokończeń…

  Dlatego to w czasie tym, gdy więcej

  Jest Roztrzaskań – niżeli Zamknięć;

  Dlatego to na teraz, gdy więcej jest daleko

  Śmierci – niżeli Zgonów:

  Twoja śmierć, Szanowny Mężu Józefie,

  Doprawdy, że ma podobieństwo

  Błogosławionego jakby uczynku!

  — Możebyśmy już na śmierć zapomnieli

  O chrześcijańskim skonu pogodnego tonie

  I o całości żywota dojrzałego…

  Może byśmy już zapomnieli, doprawdy!…

  Widząc – jak wszystko nagle rozbiega się

  I jak zatrzaskuje drzwiami przeraźliwie —

  Lecz mało kto je zamknął z tym królewskim wczasem i pogodą,

  Z jakimi kapłan zamyka Hostię w ołtarzu.

  KONIEC VADE:MEUM


  LIST DO WALENTEGO POMIANA Z.

  ZWIERZAJĄC MU RĘKOPISMA NASTĘPNIE WYSZŁE W XXI TOMIE BIBLIOTEKI PISARZY POLSKICH

  ABSURDITÉ — toute chose avancée par nos antagonistes, contraire à notre routine ou au dessus de notre intelligence.

  Dictionnaire contemporain

  I.

  Zaledwo się myśl tego wydawnictwa wszczęła

  Pytasz mię, jak? je nazwać — PISMA, albo DZIEŁA?-

  Jakbyś do obu nazwisk tajemne miał wstręty-

  Pojmuję to, i wraz Ci odpowiem, Walenty!

  — A naprzód: gdyby na myśl przyszło księgarzowi

  Zebrać regestra, listy, notatki i kwity,

  Którymi Voltaire (lubo pisarz znamienity)

  Zaszczepić usiłował swemu powiatowi

  Rękodzielnię-zegarków — o! powiem Ci szczerze,

  Iż książkę stąd powstałą, że taką agendę

  Zwałbym DZIEŁEM, i więcej, że jest dziełem, wierzę,

  Niż mnóstwo innych, których i zwać tu nie będę.

  — Tak samo: nie tragedje rozwlekłe Byrona

  Dziełami jego nazwałbym, lecz te namiętne

  Powiastki greckie, których nić u jego łona

  Snowała się, a strofy ulatały smętne,

  Jak duchy, którym wcieleń czas odmówił chyży,

  I płaczą, że nie były armii-bulletinem,

  Kochankiem, bohaterem, męczennikiem – czynem-

  Że czas skąpił im gwoździ i drzewa do krzyży…

  — Jakkolwiek co innego z tragedją Shakespear’a:

  Dramy jego – są dzieła; i u Danta niemniej

  Pieśń dziełem jest, na pozór całej i przyjemniej

  Zamknięta, i dzwoniąca rytmem w krąg jak sfera.

  — Owszem: im większy sztukmistrz, tym słowo a dzieło

  Bliżej się, (nie w bliźnięcy) w trzeźwy uścisk wzięło,

  I jedno znasza drugie, posiłkując wzajem,

  Jak prawo, gdy przekwitnie ludu obyczajem.

  Zwij więc, jak chcesz? – Współczesność minie niestateczna,

  Lecz nie ominie Przyszłość: Korektorka-wieczna!…

  Powiem Ci tylko, ani ukryć się poważę,

  Co? myślą, gdy wyrzecze kto słowo: Poeta!

  Im zdaje się, że dziewięć panien kałamarze

  Noszą mu, a warkocze każdej jak kometa,

  A wzrok – jak nieba lazur, lub noc południowa:

  Szaty? – jak obłok; poszept? – jak mgła porankowa;

  Że jaw, że jawu złoty wół i lew miedziany,

  I że nietoperz-dziejów, którego wciąż głowa

  Dysze, a tułów bywa co wiek wypychany;

  Że płowy lampart, tudzież innych bestyj stado,

  Mijają go! – że łacno do stóp mu się kładą…

  Więc czoło wieszcza – taką otoczone szczwalnią-

  Są, którzy chłodzić radzi słowem przyzwoitym,

  I myślą, że sprostują Cię i u-realnią,

  A ty, przy owym cierpiąc, cierpisz jeszcze przy tym.

  — Jakoż, gdyby Mickiewicz, po owych już wstrętach

  Za-panowawszy, gdyby nie zostawił wieści

  O krytykach warszawskich i o recenzentach,

  Niejeden dziś z objętych w pisma tegoż treści,

  Niejeden z onych, którzy żółć mu nieśli zgniłą,

  Przeczyłby: „Jako żywo! (mówiąc) tak nie było,

  Wcale nie! — uczciliśmy poetę, aż miło!

  I żaden wiersz Adama, boleścią wyparty,

  Nie spotworzył się, prawdę zapisując w karty,

  Ni gdzie w poety szale ulgi szukał człowiek.

  Czytelnik to połyka, odkupuje to – Wiek…

  Nie! — wcale grzechu tego nie mamy na sobie,

  Składka jest — jest i posąg — i kwiaty na grobie.”

  Podobnież Juljusz, gdyby, w Beniowskim lub w owych

  Feuilles-volantes, nie zostawił o współczesnych śladu,

  Że nie on, owi raczej, przy zmysłach niezdrowych

  Będąc, nadziei jednej szukali – z nieładu!

  Aż po niemałej trudów i bólów kolei

  Przypomnieli nareszcie… potrzebę-Idei!-

  Czy mniemasz? że ciż sami dziś by nie głosili:

  „Jako żywo!! — mniej więcej Juliuszaśmy czcili!”

  Również – gdy mam już prawdę mówić tym Ichmościom-

  Zgon Zygmunta toż winien „Polskim Wiadomościom”,

  Inaczej bowiem: „Owszem! – rzekliby – przy zgonie

  Czuliśmy blask, co jego usłoneczniał skronie,

  Rok żałoby, jak Grecja, nosząc, po Byronie!”

  A kto by śmiał zaprzeczyć, byłby to już istny

  „Machiawel, i demagog, i człowiek zawistny!”

  Więc – z tego wniosek, ile? rzeczą jest poczciwą

  Różę zwać różą, tudzież pokrzywę pokrzywą,

  Ani że głosić zdrajcą godzi się człowieka,

  Który mówi, iż gwóźdź jest podobien do ćwieka,

  I, w Chrystusowe wierząc szczerze człowieczeństwo,

  Wielbi gwóźdź, wcale drugim nie rając męczeństwo,

  Głosząc przy tym, iż śmierci zniknie z czasem skaza

  Przez zwycięstwo, wszelako, że gwoździe – z żelaza!

  Otóż – tych rzeczy wcale ubarwiać nieskory,

  Marzyłem o powieści bynajmniej okaźnej,

  A która działaby się prozaicznej pory,

  Nie czasu fantastycznej doby, niewyraźnej;

  Nie czasu świtów mgławych, czerwonych zachodów,

  Co dziwne tła dla ludzi mają i narodów.

  I chciałem właśnie ową-że wykazać prozę,

  Której się pisarz dotknąć uważa za zgrozę!

  W pałace z tęcz, w tęcz szlaki wabiąc czytelnika,

  By mu się świat tam zamknął, gdzie książkę zamyka.

  — Owszem więc, mój bohater – i jeden, i drugi-

  Wielkich nie czynią rzeczy, to zaś ich spotyka,

  Co ludzi miernych albo małoznaczne sługi.

  Homo-Quidam, z wejrzenia coś do ogrodnika

  Podobny… (acz przez łzawe oczy Magdaleny

  I Chrystus Pan nie większej wydawał się ceny,

  Ani się jej jak Jowisz nagle stawił Stator,

  Ani jak mąż wielmożny i rzymski senator).

  To więc w nawiasie kładąc, dodać mam niewiele,

  Jedno iż do dziś jeszcze mądrość nasza cała

  Składa się z greckiej, rzymskiej i tej, co w Kościele

  (A która przez żydowski ród nam się dostała)-

  Zaś Artemidor Grek jest i Zofia z Hellady,

  Mag z Izraela. – Młodzian? co upada blady

  Pomiędzy tłumem, wszystko miał na bohatera!

  Lecz prawdy chciał i, idąc za mistrzami w ślady,

  Tuła się — i fatalność jakaś go obdziera,

  Trud-współczucia zawodów nastręcza obficie,

  Ten i ów, nim mu prawdę da, zabierze życie;

  I pięknym będąc, nie jest ukochan od onej,

  Miękkością popsowanej, a rytmem natchnionej,

  Która ma wiele z Grecji, lecz perska tkanina,

  Azjacki płaszcz, jak wężów obwija ją ślina.

  — I, jakby nie czas już był na miłość, mój młodzian,

  Wywróconego kosza kwiatami przyodzian,

  Przypadkiem więc pogrzebion, jak zabit przypadkiem

  W miejscu, gdzie go sprzeczności zawiodły przypadki,

  Prawdy nie znając (lubo może jej był świadkiem),

  Bohater! a za pole bitw cóż znalazł?… jatki!

  Miałżeby to być przeto obraz pokolenia,

  Co w wilię chrześcijańskiej prawdy objawienia,

  Między zachodem greckiej i żydowskiej wiedzy,

  Dziko rośnie i ginie, jak zioło na miedzy,

  A za patronów jeśli w niebiosach ma kogo,

  To chyba rzezi ciosem duszki wypędzone

  Z ciał, które żołdak rzymski popychał ostrogą,

  Przed-męczeńskie i w wieków wieki uwielbione.

  II.

  Tego, coś dotąd czytał, pisać miałem wstręty,

  Przeto iż chemią trąci – trąci alembikiem-

  I jest, jakobym w bajce handlował bydlęty,

  Wołając: zapęd głupi nazywam tu dzikiem;

  Wół z rogi złoconymi? – jest bursowy cielec;

  Żołądek? – jest publiczność; doktryner? – widelec.

  — Któż by chciał tak wycinać w pień gaje majowe,

  By widz leniwy, w stronę pozierając owę,

  Coraz to nowszy przedmiot odbitym czuł w oku,

  Nie domyślił się ruszyć — i umarł… w szlafroku!

  Ale widziałeś! – ale dotknąłeś rękoma

  Publiczności-prywatnej – ile? nieruchoma!

  I jako, z autorem gdyby który raczył

  Nieco się współ-trudzić, pierwej by z-rozpaczył,

  Aż przyjdzie czas nie bardzo i wiele czekany,

  Gdy jako za Shakespear’a dni, iż był nieznany,

  Wołano, z koni ciężkich zsiadając o mroku:

  „William! potrzymaj strzemię!”-

  „A! z którego boku?” –

  „Cóż, będę z lewej strony zsiadał — czyś oszalał?

  Nierozgarnięty chłopiec! lub wódką się zalał..”

  I Shakespeara stąd, gdy stylu jasnego kryształy

  Przejmie, Falstafów lepsze poda ideały!

  I będzie postęp wielki w grubijaństwa stronę,

  Jakkolwiek by je cudza słodziła ogłada,

  Kupiony polor wdzięczył, guziczki złocone,

  Ton obcy, który zawsze, czyj jest? – się wygada.

  A skoro przez lat wiele cichości i nocy

  Pisarz jaki zacniejsze poczucia rozbudzi,

  I poczną drgać nasiona – czy kamienie w procy?

  Czy serca? ku wskrzeszeniu poruszonych ludzi,

  I on, od niwy własnej wezwany poszeptem

  Żywiołów „Jestem!” rzecze: nazwą to konceptem.

  A choćby rzekł: „Męczeństwo prawdy jest świadectwem,

  Bez względu, czy toporem? krwią? czy jakiem śledztwem?

  Znaczone – czy? obelgi pogodnym prze-życiem”-

  Katechistyczną nocję tę nazwą: odkryciem!

  Jest bowiem męczennika palmy nadużyciem

  Nie być wymalowanym z suchotniczą twarzą

  Na węglach, które, iż są gorejące, parzą!

  (Indyjskie to – o ile boli; ile ludzi?-

  Francuskie; a o ile ułomne? – to ludzi!)

  — I koniec jest: że marność ta, pod dni ostatnie

  Zygmunta, gdy rozrywał skrzydłami tę matnię,

  Na wpół już ulatując; że ta powiatowość

  W imię kapusty (rzeczy skądinąd wybórnéj)

  Pozwie go, iż pominął swoją narodowość,

  Człekiem? że był zanadto, że minął grunt orny,

  Brzozy płaczące, bydła wracające trzody,

  A szukał Polski kędyś pomiędzy narody,

  Gdzieś — u świętego Piotra grobu, lub w Nowinie

  Apokalipskiej… perły że rzucał…

  III.

  O! tak, o! tak, mój drogi… Czas idzie… śmierć goni,

  A któż zapłacze po nas – kto? oprócz Ironii.

  Jedyna postać, którą wcale znałem żywą,

  Pani wielka i zawsze w coś ubrana krzywo,

  Popioły ciche stopą lekką ruszająca,

  Z warkoczem rudym, twarzą czerwoną miesiąca.

  Ta jedna!… A cóż więcej Ci powiem na wstępie?

  Oto, że w świat wchodziłem, gdy w największej sile

  Poetów trzech (co właśnie zasnęli w mogile)

  Śpiewało — że milczałem — i znów pióro strzępię,

  Jak kłos o sierpu ostrze; a powiedz mi, proszę,

  Kto przy mnie jest, i fałsze wyrzuca macosze?

  Owszem: quantumque reges delirant, Achivi
  Plectuntur… i jest w błędzie, kto się temu dziwi.

  — Jako więc, w świata tego którejkolwiek stronie,

  Na mchu jeśli w odludnym przylegniesz parowie,

  Planeta Ci się zaraz pod Twe małe skronie

  Zbiega, i czujesz globu kulę za wezgłowie —

  Tak, mówię Ci, że skoro istota Poety

  Zebrać u piersi swoich nie umie planety

  Całego chóru ludzkich współ-łez i współ-jęków,

  Od ziemi do macicy tej najwyższych sęków,

  Od karła do olbrzyma, od tego, co kona,

  Do tego, co zawisnąć ma jutro u łona,

  Zaiste, niech mię taki nie uczy, co? jasne,

  A co ciemne? — on ledwo że wie, co przyjemne!

  Bo jam nie deptał wszystkich mędrców i proroków,

  Ale mię huśtał wicher, ssałem u obłoków

  I czułem prochów atom na twarzy upadłéj.

  Sfinksy znam, czerwieniły się skad? czemu bladły?

  Boga? – że znikajacy nam przez doskonałość-

  Nie widziałem, zaprawdę, jak widzi się całość,

  Alem był na przedmieściach w Jego Jeruzalem:

  W wodzie obłoków krzyżem pławiąc się czerwonym,

  Zwierzo-krzewowe psalmy mówiłem z koralem,

  Z delfinem – pacierz, z orłem? – glorję – uskrzydlonym…

  I właśnie, gdy rzecz wszczynam poziomego toru,

  To nie przeto, ażebym sługą był wyboru,

  Lecz że mię wciąż dolata trumny zatrzask nowéj.

  Dziennik donosi: „Ten się struł, zabił się owy:

  Pracował w Ossolińskich Księgozbiorze sporo-

  Zbyt czuwał – konstytucję nie dość krzepił chorą…”

  Prawda! prawda! lecz jakżeż może być inaczéj??

  Skoro, na grobie każdym, rozwartym z rozpaczy,

  Porzucawszy gałązki, zasłonicie przepaść,

  Mówiąc: „Idź… uszczknij listek!” – ale któż ci powie,

  Że się załamie ziemia, i nie możesz nie paść

  Nogą na obróconej ku niebiosom głowie–

  Owszem – tę prawdy stronę uważając za rdzę,

  Malowany samotrzask zastawią ci w rowie,

  Na korzyść serca…

  sercem tym — szkołą tą — gardzę!

  1859