Vade-Mecum III

Vade-mecum Poems LVIII – LXXXIX

Table of Contents

  LX. JĘZYK-OJCZYSTY

  „Gromem bądźmy pierw niźli grzmotem,

  Oto tętnią i rżą konie stepowe;

  Górą czyny!…

  -a słowa? a myśli?…

  -potem!…

  Wróg pokalał już i Ojców mowę — ”

  Energumen tak krzyczał do Lirnika

  I uderzał w tarcz, aż się wygięła.

  Lirnik na to:

  „Nie miecz, nie tarcz – bronią Języka

  Lecz — arcydzieła!”-


  LXI. BOGOWIE I CZŁOWIEK

  1.

  Dziś autorowie są jak Bóg:

  Dość jest, że tchną, wnet arcydzieło wstawa;

  W skrzydlany lot posuwa ciężki pług,

  Trud jest jakoby zabawa!

  2.

  Nie samo już słońce rzuca cień

  Wawrzynów – skłania je i wiatr życzliwy;

  Dwadzieścia lat sławy za jeden dzień

  Dając – za dzień jeden szczęśliwy!

  3.

  I od Wirgiliusza kształtnych pień

  Zalatują jeszcze ludzkie natchnienia…

  On! dwadzieścia lat pracy dał za dzień,

  Za jeden dzień stworzenia!


  LXII. ZAPAŁ

  Powiadają — że piękne były owe wieki

  Gdy ogień-święty wznosił się złotym filarem,

  A Rzym od białych dziewic wyglądał opieki,

  Dziewic zasiadających, jak Senat z Cezarem.

  Wtedy i Druid, i horda Litwy tajemnicza

  Klęła kozła swojego pod grzechów ciężarem,

  A czoła jej ozłacał żywy płomień Znicza.

  Lecz z świętym-ogniem stało się jak z Niebios darem:

  Po legendowych wiekach – przyszły historyczne,

  Ogień-boski za-przestał być Dziejów skazówką.

  (Natomiast – tanie mamy zapałki-chemiczne,

  Które gdy zręcznie ujmiesz – obrócisz wdół główką

  I o obuwie potrzesz?… płomyk wraz wybucha,

  A Turki palą fajkę z długiego cybucha!…)


  LXIII. PRAC-CZOŁO

  „Pracować musisz” – głos ogromny woła –

  Nie z potem dłoni lub twojego grzbietu

  (Iż prac-początek, doprawdy, że nie tu),

  Pracować musisz z potem twego czoła!

  -Bądź sobie, jak tam chcesz?- realnym człekiem:

  Nic nie poradzisz!… każde twoje dzieło,

  Choćby się z trudów herkulejskich wszczęło,

  Niedopełnionem będzie i kalekiem…

  Pókąd pojęcia-pracy korzeń jeden

  Nie trwa? – dopóty wszystkie tracą zgoła;

  Głos grzmi nad tobą: „Postradałeś Eden!”

  Grzmi dookoła: „Pracuj! z potem czoła!”

  *

  Najprostszy cieśla, co robi toporem,

  Choćby on nie wiem jak był pracowity –

  I choćby cieśli tyryjskich był wzorem –

  Jeżeli w duszy smutek ma ukryty

  Lub trumnę ciosze, gdy dławi go żałość,

  Łzy własne widząc w żelaza połysku,

  Wyrobić musi pierw: umysłu-stałość-

  Bez której nie ma sił, ciągu ni zysku.

  Więc prac początek, pierwsza prac litera

  Nie tam, gdzie wasza dziś realna-szkoła

  Uczy – zarówno płytka, jak nieszczera:

  Pracować musisz zawsze z potem-CZOŁA!

  *

  Reformatorów zbierz wszystkich i nagle

  Spytaj ich, co jest pracy abecadłem?

  Zacząć mam z czego? gdy na skały wpadłem

  Lub wiatr ustąpił, zerwawszy piérw żagle –

  Od czego zacząć? czy – od dłoni-potu?

  Lub ramion-potu?… gdy brak i narzędzi,

  Gdy wkoło otchłań, a ty – na krawędzi:

  Zacznij… by w głowie nie było zawrotu –

  Więc głos ogromny znów jak pierwej woła:

  „Musisz pracować z potem twego czoła!”

  *

  Spustoszałemu powiedz Narodowi:

  Niech się zbogaci jak może najprędzéj,

  A mając posag, resztę postanowi,

  Do-rychtowawszy [do onych pieniędzy]

  [Końca brak]


  LXVII. KRZYŻ I DZIECKO

  1.

  -Ojcze mój! twa łódź

  W prost na most płynie-

  Maszt uderzy!…wróć…

  Lub wszystko zginie.

  2.

  Patrz! jaki tam krzyż,

  Krzyż niebezpieczny-

  Maszt się niesie w z-wyż,

  Most mu poprzeczny-

  3.

  -Synku! trwogi zbądź:

  To znak-zbawienia;

  Plyńmy! bądź co bądź-

  Patrz, jak? się zmienia…

  Oto-wszerz i w z-wyż

  Wszystko – toż samo.

  -Gdzież sie podzial krzyż?

  -Stał się nam bramą.

  1866


  LXIX. POCZĄTEK BROSZURY POLITYCZNEJ…

  Nie trzeba robić z pokoleń ofiary,

  Iż one nie są tylko: dalszym ciągiem;

  Strona jest, z której człek rodzi się stary,

  Choć kształtowanym urasta posągiem.

  Przenosić w drugich swą własną zawziętość

  Godzi się tyle… ile czcisz ich świętość.

  Lecz jeśli mniemasz, że Ty – tworzysz człeka,

  Jak Bóg, na obraz Twój?… to rad bym wiedział,

  Czemu jest Czasów i pokoleń przedział?…

  Skąd postęp? czemu? się go w dali czeka…

  Nie trzeba robić się karykaturą

  Twórcy – mniemając o naszym planecie,

  Że on wszech-świata środkiem albo górą;

  Gród zaś ojczysty, że – najpierwszym w świecie,

  A w grodzie jeszcze, że nad geniusz wszelki-

  Sąsiad, z którym się wypienia butelki.

  Nie trzeba siebie, wciąż siebie, mieć środkiem,

  By, mimowiednie, się nie stać wyrodkiem —

  Nie trzeba myśleć, że jest podobieństwo

  Być demokratą – bez Boga i wiary

  (Czego jak świat ten nie bywało stary!)

  Ni bez wyznania że bywa męczeństwo!

  Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom,

  A Prawdom kazać, by za drzwiami stały;

  Przedawać laury starym znajomościom,

  Myśląc, że dziejów-rytm zgłuszą tymbały!

  Nie trzeba stylu nastrajać ulicznie

  Ni Ewangelii brać przez rękawiczkę;

  Być zacnym ckliwo, być podłym praktycznie,

  Zapełniać próżnię-sensu przez potyczkę,

  I rejterować… lubo – heroicznie!…


  LXX. LAUR DOJRZAŁY

  1.

  Nikt nie zna dróg do potomności,

  Jedno – po samodzielnych bojach;

  Wszakże w Świątyni jej nie gości

  W tych, które on wybrał, pokojach.

  2.

  Ni swoimi wstępuje drzwiami,

  Lecz które jemu odemknięto —

  A co? w życiu było skrzydłami,

  Nieraz w dziejach jest ledwo piętą!…

  3.

  Rozwrzaskliwe czasów przechwałki,

  Co, mniemałbyś, że są trąb graniem?-

  To padające w urnę gałki…

  Gdy cisza jest głosów-zbieraniem.


  LXXI. CZAS I PRAWDA

  Iluż? ja świeżych książek widziałem skonanie-

  W samej wiośnie ich życia!… a nie były tanie,

  I kiedy je składano, czekał świat, by wyszły,

  Przewidując wzruszenie, albo oklask przyszły;

  I kiedy je sznurówką zejmano w poszyty,

  Świat szeptał, jak w alkowach przed balem kobiéty.

  A gdy wyszły?… zostały porwane — a potem

  Chwila cieniu i ciszy, jak bywa przed grzmotem,

  Lecz czułeś, że znienacka światło się rozpostrze,

  I wiew kart, i jak po nich biegło noża ostrze,

  Czułeś — — a w dni niewiele słyszałeś, co chwila,

  W rozmowach sąd, i w którą się stronę przechyla,

  I jak przerwany bywa wniesieniem herbaty;

  Na wsi? – przejażdżką, w mieście – kupnem nowej szaty;

  A w tydzień już się same okładki tych książek

  Odchylają, jak krańce używanych wstążek,

  Gdzieniegdzie i pył leci, jak w popielną-środę,

  Na niebotyczny ustęp, na skrzydlatą odę,

  I słychać… że ktoś chyłkiem wzmiankował niechcący

  O pewnej innej książce, wyjść wkrótce mającéj.

  -Tak jest dziś tu i ówdzie… lecz u nas?… wychodzą

  Książki?… za późno – czyny?… za wcześnie się rodzą,

  Co jeśli potrwa?… Męże będą mieli siły

  Nienarodzonych wnuków, a rozum? – mogiły!

  Towarzystwo-uczonych niebawem w tej mierze

  Gdzieś – kiedyś – się zgromadzi, skoro składki zbierze,

  I dnia tego feuilleton zaświta w Poznaniu,

  Poświęcony onemu rzeczy sprawozdaniu,

  A który czytać będzie dobry Obywatel

  Także – przez poświęcenie… (nie dla czczych bagatel!).

  Wtedy – sam Długosz wyjdzie; „Kurierek” zamieści:

  „Z Berlina. Słychać… krążą niewątpliwe wieści,

  Jakkolwiek owym wieściom Męże-zaufania

  Przeczą – i rozdzielone są krążące zdania.”

  -Lecz nie śpi korespondent „Czasu”… ten wymaca

  Grunt prawdy i firmament przekreśli jak raca,

  Po obłokach-tłumaczeń pozłoci rzęsisto,

  By wszystkimi orzeknąć języki – myśl czystą!

  W każdym kraju inaczej Prawda się udziela,

  Lubo wszędzie jednego ma nieprzyjaciela,

  A tym jest kłamstwo, tudzież lenistwo i pycha,

  I nerwów-wstręt, co, aby mieć pokój, ucicha,

  Mało dbając (choć prawie to wiedzy-zarodkiem),

  Że bywa słowo pierwej celem niźli środkiem,

  I że dziś Język kształcąc, nie zgadujem wcale,

  Jakie? głosić nim będą wesela lub żale

  Za lat sto… że więc radość, że boleść, że modła

  Dlatego się w lakonizm zawrzeć nie umieją,

  Iż wzdychają za przyszłych, łkając jako źródła,

  Do których inni przyjdą, w dzbany swe naleją

  I będą pić, ochłodę wyczerpując z dzbana;

  Lub – nie znalazłszy źródeł, pójdzie im z ust – piana!


  LXXII. SZLACHCIC

  Zygmunt (nieboszczyk) raz mówił mi żartem,

  Nie pół-uśmiechu, lecz stilusa wartym.

  Twierdząc, że mimo opóźnionej pieczy,

  Kto dziś się jeszcze w dzieje…

  [Tu brak ok. 38 wersów]

  Gdy czar słów jego i wzięcie urzeka,

  Nie znawstwem ludzi, jakby ziarna w plewie,

  Lecz – znajomością siebie i Człowieka!


  LXIII. GRZECZNOŚĆ

  1.

  Znalazłem się był raz w wielkim Chrześcijan natłoku,

  Gdzie jest biuro lasek, płaszczów i marek;

  -Każdy za swój chwytał się zegarek,

  Nie ufając bliźniej ręce i oku!…

  2.

  Jeden tylko Mąż zwrócił moją uwagę:

  Z przezornością albowiem szczególniejszą

  Łączył wdzięk i względność, i powagę,

  W niczym od chrześcijańskiej nie zimniejszą.

  3.

  „Któż jest? — pytam — tyle uprzejmy dla gości

  Wśród podejrzewających się bliźnich owych?”

  (Był to strażnik figur-woskowych

  Z pobliskiego Muzeum-ciekawości…)


  LXXIV. BOHATER

  1.

  Czy już nie wróci czas siły-zupełnéj

  Ani ma jeszcze zasłynąć

  Wiek, gdy po Runo ważono się płynąć

  Ze złotej uwite wełny?…

  2.

  Lec na kolchidzkiej tkaniny kobierce

  Nikt-że już więcej nie pragnie?

  Lub, bohaterów czulsi spadkobierce,

  Woląż się ująć za jagnię?…

  3.

  Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo,

  Rykiem otrębując turniej;

  Lub jest-że, kto by rad go potrzeć nogą

  I wynieść się nadeń górniej?…

  4.

  Czy ramion marmur – czy muszkułów granie

  I cało-strojność budowy

  Nie ma już więcej nic za powołanie

  Nad strawność dobrą? byt zdrowy?

  5.

  Bohaterowie wszak od wieków w wieki

  Kraj zdobywają zaklęty –

  I od Achilla mniej bywa kaleki,

  Kto nie wyzuł z ostróg pięty!…

  6.

  Miałażby słodycz chrześcijańska, nowa,

  Zawistnym być Męstwa druhem?-

  Gdy ona raczej, jako białogłowa

  Wierna – współ-zwycięża duchem!

  7.

  Miałażby włosów srebrność księżycowa

  Wyzwalać z Dziejów – zaciągu?-

  Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa

  Od bark greckiego posągu.

  8.

  Mojżesz – wiek blisko przeżywszy, powstawa

  Wyswobodzicielem ludu –

  Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,

  I nie dostawa – bez cudu!

  9.

  Owszem – śmierć sama i jej piekieł-krater

  Cóż są?… – rzecz wielka lub licha:

  W miarę do tego, jak? jaki bohater?

  Dopełnił swego kielicha –

  10.

  Niechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca,

  Współczesność w równej mam cenie:

  Heroizm będzie trwał, dopóki praca;

  Praca? – dopóki stworzenie!…


  LXXV. IDEAŁ I REFORMY

  1.

  Słynny Monarcha, nieco Mędrzec przy tym,

  Jako był Trajan lub Marek Aureli,

  W swojej warowni i w kraju podbitym

  Tak się użalał na obywateli:

  2.

  „Czemuż? ich sama nie prowadzi Cnota,

  Sama Wzajemność nie administruje,

  Gdy ten ma prawdy więcej, owy – złota;

  Wiedzy lub pracy… gdy wszystkim brakuje!

  3.

  O! jak potężne wzrosłoby stąd ciało

  (Monarcha mówił), gdyby – w każdej chwili

  I zło się zbytkiem dobra prostowało;

  Wszyscy słuchaliby — wszyscy

  [Końca brak.]


  LXXVIII. STYL NIJAKI

  Szkoła-stylu kłóciła się z szkołą-natchnienia,

  Zarzucając jej dziką niepoprawność.- Ale!…

  Potomni nie są tylko grobami z kamienia,

  Ciosanymi cierpliwym dłutem doskonale:

  Są oni pierw Współcześni, których przeznaczenia

  Od do-raźnego w chwili że zależą słowa;

  Przestawa być wymowną spóźniona wymowa!


  LXXIX. RÓŻNOŚĆ-ZDAŃ

  (POD WIZERUNKIEM ALFREDA DE MUSSET)

  Jedni twierdzą, że Musset mistrza nie ma,

  Nowe wniósłszy sztuki prawidło;

  Drudzy – że naśladowcą jest Berghema

  (Który malował ślicznie… bydło!…).


  LXXX. WIELKIE SŁOWA

  1.

  Czy też o jedną rzecz zapytaliście,

  O jedną tylko, jakkolwiek nienowa!

  To jest: gdzie? papier przepada jak liście,

  Pozostawując same wielkie-słowa…

  2.

  Gdzie? tych słów-wielkich jest wspólna kraina,

  Jedna dla ludzi wszystkich i taż sama,

  Która nie kończy się, lecz wciąż zaczyna —

  Dla nas Ojczyzna dziś, jak dla Adama!

  3.

  Sfera słów-wielkich, jakich nieraz parę

  Przez zgasły wieków przelata dziesiątek

  I wpierw uderza cię, niż dajesz wiarę,

  Godząc – jak strzały ordzewionej szczątek –

  4.

  Ktoś je lat temu wypowiedział tysiąc,

  Lecz one dzisiaj grzmią — — i ty, za stosem

  Ksiąg drukowanych, gotów byłbyś przysiąc,

  Że – bliższe ciebie są myślą i głosem!

  5.

  Czy wy spytaliście tylko o tyle –

  Tylko o jedną tę ksiąg tajemnicę,

  Z trupimi głowy na skrzydłach motyle,

  Którym w ruiny stawię żółtą świécę?…

  6.

  Czy zapytaliście, czemu Cicero?

  Paweł? lub Sokrat? tych słów rzekłszy parę,

  Żyją… do dzisiaj cię za piersi bierą,

  A ty, choćbyś im nierad, dawasz wiarę.

  7.

  Księgi zaś twoje, mimo złote wargi

  Kart z pargaminu, i twoje dzienniczki

  Z elektrycznemi okrzyki lub skargi

  Gasną – jak ckliwe o południu świéczki?

  8.

  I wrzeszczysz „Dzisiaj!” – ty, gdy twa korona

  Dzisiaj jest w rękach, co z dawna umarły:

  Jak gałąź, włosy wziąwszy Absalona,

  Skrzypiąca jemu i hufcowi: „Karły!”


  LXXXI. KOLEBKA PIEŚNI

  (DO WSPÓŁCZESNYCH LUDOWYCH PIEŚNIARZY)

  I.

  Gdzie ton i miara równe są przedmiotowi,

  Gdzie przedmiot się harmonią dostraja,

  Tam jest i pieśń, i rym — jak kto je powié –

  Tam z-siedmia się brzmienie i tam się z-traja,

  I spadkuje się same ku końcowi…

  II.

  -Umiej słowom wrócić ich wygłos-pierwszy –

  To jest całą wrażeń tajemnicą:

  Rym?… we wnętrzu leży, nie w końcach wierszy,

  Jak i gwiazdy nie tam są, gdzie świécą!

  III.

  Podobnież i pieśń gminna to nie jest to,

  Co wy dziś zrobiliście z niéj —

  Płynność słów? – to – oko błysłe łzą,

  To – ciepły dech, nie zawołanie: „Tchnij!…”

  Tak – wywęźla się kwiatu pąk i tak ptaszę

  Coraz bystrzej i pełniej widzi dzień,

  Nim nad rozpękłą wzleci czaszę –

  Wrażenia pierw mając przez swój-rdzeń!

  IV.

  Stąd to nie są nasze — pieśni nasze,

  Lecz Boskiego coś bierą w się;

  Stąd, choć ja śpię… nie ja to śnię – co? śnię:

  Ludzkości-pół na globie współ-śni ze mną;

  Dopomaga mnie – i cicho, i głęboko,

  I uroczyście, i ciemno:

  Jak wszech-oko!…

  V.

  Tam to wszczęła się pieśń gminna, jakby z dna

  Uspokojonej na skróś głębi

  Czerpiąc tok swój i jęk gołębi;

  -A Bóg ją sam zna!…


  LXXXII. ŚMIERĆ

  1.

  Skoro usłyszysz, jak czerw gałąź wierci,

  Piosenkę zanuć lub zadzwoń w tymbały;

  Nie myśl, że formy gdzieś podojrzewały;

  Nie myśl – o śmierci!…

  2.

  Przed-chrześcijański to i błogi sposób

  Tworzenia sobie lekkich rekreacji,

  Lecz ciężkiej wiary, że śmierć: tyka osób,

  Nie sytuacji —

  3.

  A jednak ona, gdziekolwiek dotknęła,

  Tło – nie istotę, co na tle – rozdarłszy,

  Prócz chwili, w której wzięła, nic nie wzięła:

  -Człek – od niej starszy!


  LXXXIII. SENS-ŚWIATA

  1

  Do uczty gdy z gwarem siadano za stół,

  Mnie jednemu zbrakło siedzenia:

  Tłumaczy to zwyczaj, bym za złe nie wziął,

  Wróżąc, iż traf taki – ożenia!

  2

  Więc – toast podniosłem, lecz stało się znów,

  Że wlano mi ostatek wina.

  (Co zwyczaj wykłada z fawor u wdów,

  Lub że możesz mieć wkrótce syna!…)

  3

  Płynąłem za morze… skąd puścił ktoś wieść,

  Że się rozbił okręt w podróży – –

  Wiele stąd tłumaczeń, lecz spólna ich treść

  Długi i błogi żywot wróży.

  4

  Sens z tego, że dziwnie przewrotnym jest świat:

  Bo gdy nie masz miejsca, to cię żenią,

  A skoro pogrzebią – dodają sto lat,

  A gdy zapominają – cenią!


  LXXXIV. CZEMU

  Próżno się będziesz przeklinał i zwodził,

  I wiarołomił zawzięciu własnemu –

  Powrócisz do niej – będziesz w progi wchodził

  I drżał, że – może nie zastaniesz?…czemu!…

  *

  Sam sobie będziesz słówkiem jednym szkodził,

  Nie powierzonym, prócz tobie jednemu.

  Będziesz się bez niej z nią kłócił – i godził,

  I wrócisz wątpiąc czy zastaniesz?…czemu!…

  *

  Szczęśliwi przyjdą, jak na domiar złemu:

  Kołem osiędą ją – chwilki nie będzie,

  By westchnąć szczerze… ach! czemu i czemu

  Przyszli szczęśliwi? rozparli się wszędzie,

  Wszędzie usiedli z czołem rozjaśnionem –

  Dom napełnili – stali się Legionem!…

  *

  Przeczekasz wszystkich?… to – dwóch ci zostanie,

  A jeden w progu jeszcze ma pytanie

  I choć, na zegar pojrzawszy, się sroży,

  Ty – nawyknąłeś już nie ufać jemu:

  Wróci i znowu kapelusz położy,

  I rękawiczki zdejmie jeszcze –czemu?

  *

  Aż chwila przyjdzie, gdy wyjść? – lepiej znaczy,

  Niżeli zostać po obojętnemu;

  Wstaniesz – i pójdziesz, kamienny z rozpaczy,

  I nie zatrzymasz się, precz idąc –czemu?

  *

  A księżyc będzie, jak od wieków, niemy,

  Gwiazda się żadna z miejsca nie poruszy –

  Patrząc na ciebie oczyma szklistemi,

  Jakby nie było w Niebie żywej duszy:

  Jakby nie mówił nikt Niewdzialnemu,

  Że trochę niżej – tak wiele katuszy!

  I nikt, przed Bogiem, nie pomyślił:czemu?


  LXXXV. DO ZESZŁEJ…

  (NA GROBOWYM GŁAZIE)

  Sieni tej drzwi otworem poza sobą

  Zostaw — — wzlećmy już dalej!…

  Tam, gdzie jest Nikt i jest Osobą:

  -Podzielni wszyscy, a cali!…

  Tam – milion rzęs, choć jedną łzą pokryte;

  Kroć serc, łkających: „Gdzie ty?”

  -Tam – stopy dwie, gwoźdźmi przebite,

  Uciekające z planety…

  Tam – milion moich słów; tam — lecą i te.


  LXXXVI. PAMIECI ALBERTA SZELIGI HRABI POTOCKIEGO – PUŁKOWNIKA – ZMARŁEGO NA KAUKAZIE

  Mówiłeś: „Wspomnij!…” -gdy żegnałem Cię-

  Niechże Ci będzie lekką ziemia wschodnia:

  Ziemia Kaukazu, gzie lud w błogim śnie,

  Gdzie imię „brata”- „gościa” -lub „przechodnia”-

  Oznacza jednę myśl… nie trzy… nie dwie!…

  Wieluż? umarło od spomnianych chwil-

  A wielu? Ciebie i mnie zapomniało,

  Gcy między grobem Twym a mną?…świat-mil

  Legł – i umarł głos mój, kak Twe ciało:

  -Choć – ból to równy (jeśli: „Człek jest styl”).

  Lecz ja nuciłem zawdy strojem tym,

  Co mało-baczyć śmie na ludzkie głosy:

  To – stać mię jeszcze i dla Cię na rym,

  Którego w ziemię cień – światłość w niebiosy

  Przeszła — cześć Tobie!… przebaczenie im…


  LXXXVII. OMYŁKA

  Sukces bożkiem jest dziś — on czarnoksięstwo

  Swe rozwinął jak globu kartę;

  Ustąpiło mu nawet i Zwycięstwo

  Starożytne – wiecznie coś warte!

  Aż spostrzeże ten tłum u swej mogiły,

  Aż obłędna ta spostrzeże zgraja:

  Że – Zwycięstwo wytrzeźwia ludzkie siły,

  Gdy Sukces, i owszem… rozpaja!…


  LXXXVIII. DZIENNIK I EPOS

  Treści cudne smakiem a ciemne czasy

  I ciągłe postępu zdobycze

  Uczyniły, że są dziś Mecenasy…

  Ależ są i Mecenasowicze!…

  Gdzie na pięćset umie czytać pięciu,

  Gdzie na pięciu czterech zapał kłamie,

  Dedykować tam konieczna Księciu,

  Kanclerzowi, lub dowcipnej Damie…

  Horacego misterny, acz drobny, rym

  Gdyby się nie perlił w złotym sygnecie,

  Minąłby go Cezar, z Cezarem Rzym,

  Z Rzymem wiek… i pokolenie trzecie!

  Lecz są formy – co nad falą czasów

  Jeśli same jak słońce, nie jaśnieją?

  Nie wyzłoci ich pierścień Mecenasów…

  Tak — z Dziennikiem, tak — z Epopeją!


  LXXXIX. GADKI

  Pytasz: „Czemu, gdziekolwiek są Amerykanie,

  Choćby ich było tylko stu – lub ani tyle-

  Mają Dziennik, który się rozwinąć jest w stanie?”

  Czemu?? – bo wyżej złota cenią oni chwile-

  Lecz, gdyby mieli zwyczaj przez całe godziny

  O polityce gadać — byłby Dziennik wszędzie

  I nigdzie… byłoby coś, z czego nic nie będzie…

  -Skutki to wielkie!… lubo niewielkie przyczyny.

  Mówisz:– „Gdybyśmy byli jak Amerykanie,

  Którym to jest właściwym…”-

  …przerywam Ci, Panie,

  Bo w żagle dmiesz, a nie chcesz dobywać kotwicy:

  Amerykanie któż są?… Europejczycy!