Vade-Mecum I

Vade-mecum Poems I – XXVII

Table of Contents

  ZA WSTĘP

  OGÓLNIKI

  1.

  Gdy, z wiosną życia duch Artysta

  Poi się jej tchem jak motyle,

  Wolno mu mówić tylko tyle:

  „Ziemia — jest krągła — jest kulista!”

  2.

  Lecz gdy późniejszych chłodów dreszcze

  Drzewem wzruszą, i kwiatki zlecą,

  Wtedy dodawać trzeba jeszcze:

  „U biegunów — spłaszczona — nieco…”

  3.

  Ponad wszystkie wasze uroki,

  Ty! Poezjo, i ty, Wymowo,

  Jeden — wiecznie będzie wysoki:

  Odpowiednie dać rzeczy — słowo!


  I. VADE-MECUM

  Klaskaniem mając obrzękłe prawice,

  Znudzony pieśnią, lud wołał o czyny;

  Wzdychały jeszcze dorodne wawrzyny,

  Konary swemi wietrząc błyskawice.

  Było w Ojczyźnie laurowo i ciemno

  I już ni miejsca dawano, ni godzin

  Dla nieczekanych powić i narodzin,

  Gdy Boży-palec zaświtał nade mną:

  Nie zdając liczby z rzeczy, które czyni,

  Żyć mi rozkazał w żywota pustyni!

  Dlatego od was… – o! laury – nie wziąłem

  Listka jednego, ni ząbeczka w liściu,

  Prócz może cieniu chłodnego nad czołem

  (Co nie należy wam, lecz – słońca przyjściu…).

  Nie wziąłem od was nic, o! wielkoludy,

  Prócz dróg zarosłych w piołun, mech i szalej,

  Prócz ziemi, klątwą spalonej, i nudy…

  Samotny wszedłem i sam błądzę dalej.

  Po-obracanych w przeszłość nie pojętą,

  A uwielbioną – spotkałem niemało!

  W ostrogi rdzawe utrafiałem piętę

  W ścieżkach, gdzie zbitych kul sporo padało.

  Nieraz Obyczaj stary zawadziłem,

  Z wyszczerzonymi na jutrznię zębami,

  Odziewający się na głowę pyłem,

  By noc przedłużył, nie zerwał ze snami.

  Niewiast, zaklętych w umarłe formuły,

  Spotkałem tysiąc — i było mi smętno,

  Że wdzięków tyle widziałem – nieczuły!-

  Źrenicą na nie patrząc bez-namiętną.

  Tej, tamtej rękę tknąwszy marmurowę,

  Wzruszyłem fałdy ubrania kamienne,

  A motyl nocny wzleciał jej nad głowę,

  Zadrżał i upadł… I odeszły, senne…

  I nic – nie wziąłem od nich w serca wnętrze,

  Stawszy się ku nim, jak one, bezwładny,

  Tak samo grzeczny i zarówno żadny,

  Że aż mi coraz szczęście niepojętsze!

  Czemu? dlaczego? w przesytu-Niedzielę

  Przyszedłem witać i żegnać tak wiele?…

  Nic nie uniósłszy na sercu, prócz szaty –

  Pytać was – nie chcę i nie raczę: katy!…

  Piszę – ot! czasem… Piszę na Babilon

  Do Jeruzalem! — i dochodzą listy,

  To zaś mi mniejsza, czy bywam omylon

  Albo nie?… Piszę – pamiętnik artysty,

  Ogryzmolony i w siebie pochylon –

  Obłędny!… ależ – wielce rzeczywisty!

  Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku,

  Co znika dzisiaj (iż czytane pędem)

  Za panowania Panteizmu-druku,

  Pod ołowianej litery urzędem —

  I jak zdarzało się na rzymskim bruku,

  Mając pod stopy katakomb korytarz,

  Nad czołem słońce i jaw, ufny w błędzie,

  Tak znów odczyta on, co ty dziś czytasz,

  Ale on spomni mnie… bo mnie nie będzie!


  II. PRZESZŁOŚĆ

  1.

  Nie Bóg stworzył przeszłość, i śmierć, i cierpienia,

  Lecz ów, co prawa rwie;

  Więc – nieznośne mu dnie;

  Więc, czując złe, chciał odepchnąć spomnienia!

  2.

  Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,

  Powiadając: „O! dąb

  Ucieka!… w lasu głąb…”

  Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.

  3.

  Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek daléj:

  Za kołami to wieś,

  Nie jakieś tam coś, gdzieś,

  Gdzie nigdy ludzie nie bywali!…


  III. SOCJALIZM

  1.

  Ludzie, choć kształtem ras napiętnowani,

  Z wykrzywianymi różną mową wargi,

  Głoszą: że oto źli już i wybrani,

  Że już hosanna tylko, albo skargi…

  Że Pyton-stary zrzucon do otchłani:

  Grosz? – że symbolem już; harmonią?… – targi!

  2.

  Och! nie skończona jeszcze Dziejów praca –

  Jak bryły w górę ciągnięcie ramieniem;

  Umknij – a już ci znów na piersi wraca,

  Przysiądź – a głowę zetrze ci brzemieniem…

  O! nie skończona jeszcze Dziejów praca,

  Nie-prze-palony jeszcze glob, Sumieniem!


  IV. POSĄG I OBUWIE

  1.

  Ateński szewc mówił do Rzeźbiarza,

  Rozprawiającego jakby Plato:

  „Myślenie nic przez się nie utwarza,

  Zabija czas!…” Rzeźbiarz jemu na to:

  2.

  „O wieczności ja dlatego mówię,

  Że pod dłutem zwieczniają się chwile;

  Posąg zwykle trwa lat dwakroć tyle,

  Ile godzin trwa twoje obuwie!…”


  V. HARMONIA

  1.

  I nerwów gra, i współ-zachwycenie,

  I tożsamość humoru –

  Łączą ludzi bez sporu:

  Lecz bez walki nie łączy sumienie!

  2.

  Trudne z łatwym w przeciwne dwie strony

  Rozerwą wprzód człowieka,

  Nim harmonii doczeka —

  Odepchną wprzód, gdzie zmarłych miliony.

  3.

  W gwiazd harmonię poglądać weseléj

  Przez wiele lat samotnych,

  Niż w źrenicach błyskotnych

  Wyczytać raz – co? serca rozdzieli!…


  VI. W WERONIE

  1.

  Nad Kapuletich i Montekich domem

  Spłukane deszczem, poruszone gromem,

  Łagodne oko błękitu –

  2.

  Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,

  Na rozwalone bramy do ogrodów,

  I gwiazdę zrzuca ze szczytu –

  3.

  Cyprysy mówią, że to dla Julietty

  Że dla Romea, ta łza znad planety

  Spada i groby przecieka;

  4.

  A ludzie mówią, i mówią uczenie,

  Że to nie łzy są, ale że kamienie,

  I – że nikt na nie nie czeka!


  VII. ADDIO!

  1.

  „Jeśli ty mnie szukasz? — Prawda woła —

  To z namiętnościami czasowemi

  Węzeł swój roztargnij, synu ziemi!

  Bo nie dojrzysz i cieniu mego zgoła…”

  2.

  Silna na to zakrzyknie Popularność:

  „Chodź! z namiętnościami czasowemi

  Złącz się, opieszały synu ziemi.

  Ja? nazywam się czynność, Prawda?… – marność!”

  3.

  Bądźcież zdrowe, obiedwie — do widzenia!

  Mnie wołają sny na mech cmentarny;

  Ani widzieć chcę tej Prawdy marnéj,

  Ni tej Popularności, bez sumienia.


  VIII. LIRYKA I DRUK

  1.

  Ty powiadasz: „Śpiewam miłosny rym…”

  Myślisz? że mnie oszukasz:

  Nie czuję strun, drżących pod palcem twym –

  Jesteś poezji drukarz!

  2.

  Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,

  Do przygrawek!… nie – ona

  Dlań jako żywemu orłu pióro:

  Aż z krwią, nierozłączona!

  3.

  Treść – wypowiesz bez liry udziału,

  Lecz dać duchowi ducha,

  Myśli myśl – to tylko ciało ciału.

  Cóż z tego? – martwość głucha!…

  4.

  Handlarz także odda grosz zwierzony,

  Lecz nie odda wesela –

  Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;

  Maszże w nim przyjaciela?

  5.

  O! żar słowa, i treści rozsądek,

  I niech sumienia berło

  W muzykalny łączą się porządek

  Słowem każdym, jak perłą!

  6.

  Poznam wtedy, przez drżące powietrze

  Pod gestem ręki próżnéj,

  Że od widzialnych strun – struny letsze

  Są – i lir rodzaj różny…


  IX. CIEMNOŚĆ

  1.

  Ty, skarżysz się na ciemność mojej mowy:

  Czyż też świecę zapalałeś sam?

  Czy sługa ci zawsze niósł pokojowy

  Światłość?…patrz – że ja cię lepiej znam.

  2.

  Knot gdy obejmiesz iskrą, wkoło płonie,

  Grzeje wosk, a ten kulą wstawa,

  I w biegunie jej nagle płomień tonie;

  Światłość jego jest mdła – bladawa –

  3.

  Już – już mniemasz, że zgaśnie, skoro z dołu

  Ciecz rozgrzana światło pochłonie —

  Wiary trzeba – nie dość iskry i popiołu…

  Wiarę dałeś?… patrz – patrz, jak płonie!…

  4.

  Podobnie są i słowa me, o! człeku,

  A Ty im skąpisz chwili marnéj,

  Nim, rozgrzawszy pierwej zimnotę wieku,

  Płomień w niebo rzucą, ofiarny…


  X. CZYNOWNIKI

  1.

  Czynowników! – o! – czynowników

  Naspotykałem w życiu dużo;

  Nie pomnę liczby ich guzików,

  Ani ku czemu wszystkie służą?

  2.

  To wiem tylko: że świat się zmienia,

  Wojen bronie i natarć szyki,

  Chorągwie ludów i natchnienia —

  A oni zawsze czynowniki!

  3.

  Zrywa się morze, jak słup solny,

  I huragan nim miota dziki,

  I sądnych trąb zabrzmiał hymn wolny:

  A oni?… jeszcze czynowniki!

  4.

  Zielenią strojne dawniej góry

  Zmienia nawałność w step Afryki,

  Warownie nikną… i mundury!…

  – Oni?… z dymisją-czynowniki.


  XI. PIELGRZYM

  1.

  Nad stanami jest i stanów-stan,

  Jako wieża nad płaskie domy

  Stercząca w chmury…

  2.

  Wy myślicie, że i ja nie Pan,

  Dlatego że dom mój ruchomy

  Z wielbłądziej skóry…

  3.

  Przecież ja – aż w nieba łonie trwam,

  Gdy ono duszę mą porywa,

  Jak piramidę!

  4.

  Przecież i ja – ziemi tyle mam,

  Ile jej stopa ma pokrywa,

  Dopokąd idę!…


  XII. SZCZĘŚCIE

  Szczęsny! kto będąc mężem znakomitym,

  Otrzyma order o późnej siwiźnie;

  Lecz szczęsny dwakroć, kto ma córki przy tym,

  Bo na cóż? zdadzą się wstążki – mężczyźnie!…

  Dlatego: byłby nad wszystkie zaszczytem

  Order podwiązki, lub złotej-ostrogi,

  Gdyby!… dawano oba – w liczbie mnogiéj.


  XIII. LARWA

  1.

  Na śliskim bruku w Londynie,

  W mgle, podksiężycowej, białej,

  Niejedna postać cię minie,

  Lecz ty ją wspomnisz, struchlały.

  2.

  Czoło ma w cierniu? czy w brudzie?-

  Rozeznać tego nie można;

  Poszepty z Niebem o cudzie

  W wargach… czy? piana bezbożna!…

  3.

  Rzekłbyś, że to Biblii księga,

  Zataczająca się w błocie,

  Po którą nikt już nie sięga,

  Iż nie czas myśleć o cnocie!…

  4.

  Rozpacz i pieniądz — dwa słowa —

  Łyskają bielmem jej źrenic.

  Skąd idzie?… sobie to chowa,

  Gdzie idzie?… zapewne, gdzie nic!

  5.

  Takiej-to podobna jędzy

  Ludzkość, co płacze dzis i drwi;

  Jak historia?… wie tylko: „krwi!…”

  Jak społeczność?… tylko: „pieniędzy!…”


  XIV. LITOŚĆ

  Gdy płyną łzy, chustką je ocierają;

  Gdy krew płynie, z gąbkami pośpieszają;

  Ale gdy duch wycieka pod uciskiem,

  Nie nadbiegną pierwej z ręką szczerą,

  Aż Bóg to otrze sam, piorunów błyskiem:

  — Wtenczas dopiero!…


  XV. SFINKS [II]

  Zastąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały,

  Gdzie, jak zbójca, celnik lub człowiek biedny,

  „Prawd!” – wołając, wciąż prawd zgłodniały,

  Nie dawa gościom tchu.

  -„Człowiek?… Jest to kapłan bezwiedny

  I niedojrzały…”-

  Odpowiedziałem mu.

  Alić — o! dziwy…

  Sfinks się cofnął grzbietem do skały:

  -Przemknąłem żywy!


  XVI. NARCYZ

  1.

  Narcyz, w siebie wpatrzon przyjemnie:

  „Zważ! – wyzywał – wszelki człowiecze:

  Cóż? nad Grecję (bo cóż – nade mnie).”

  Echo jemu przeto odrzecze:

  2.

  „Te Nymfea i to jezioro,

  I safirowych głębie stoków,

  Nie same się z twej Grecji biorą,

  Lecz – ze światła, chmur i obłoków…

  3.

  Postać twoja, zważ, ile? drżąca,

  Lubo pozierasz w wody czyste:

  -Zwierciadlanność idzie aż z słońca!

  Dno jedynie — stale-ojczyste.”


  XVII. WIEŚ

  I

  O! wsi, biała atłasem kwiatów jabłoni

  Jako oblubienica.

  U zwierciadeł księżyca,

  Wy-marzająca, coś, na ustroni

  O jutrze tajemniczym,

  O nieodgadnionym-niczym!…

  II

  Twoja przeszłość?… to wczora;

  A przyszłość?… Ty nie łamiesz głową,

  Zawsze u ciebie pora:

  W-czasów królowo!…

  III

  Zawsze Ty u siebie, jak umysł zdrów:

  Czy w oliwnym kraju posuchy,

  Czy w brzóz zieleni – złocie mchów –

  Jak gajowe rozkoszna duchy.

  Tobie! zda się, iż wieków wydąża praca,

  Jak trzoda jałówce błędnej,

  Gdy ku tobie i sam pasterz nawraca

  Tłum nie-ogłędny…

  IV

  Alić oto strach – milczkiem nadbiega blisko…

  W górach, kędyś, prysnęły lody,

  Stu chat zalane już ognisko:

  Jeziorami – ogrody!

  Brudne fale przez mur cmentarza

  Przerzucają trumny ciężkiemi,

  Pławią dęby wyrwane z ziemi…

  Cisza – dwakroć przeraża.

  V

  Lecz o górnych tam!… któ? myślił lodach,

  Modre przecierając szyby;

  O czerwonych prędzej jagodach

  Lub gdzie? węźlą się grzyby –

  Ach!… czy nie ma już miejsca na świecie

  Dla Niewinności?

  I kiedyż?… zapomną o Powiecie

  Plagi ludzkości!


  XVIII. NATURALIA

  1.

  Jeśli ogrodowych roślin życie

  Ma sobie właściwą republikę,

  To sympatie tam są za krytykę,

  Nostalgia – za pieśń i lirykę,

  A kuchcika nóż lub gradobicie

  Całą reformują politykę!

  2.

  Wszystko się więc dzieje naturalnie

  I chemicznie wszystko się odbywa –

  I rzeczpospolita jest szczęśliwa,

  Ni ościennych w pomoc sił przyzywa.

  -Radość tam niewielka… lecz i żal nie:

  Co dziś dojrzy?… jutro kuchcik zrywa!


  XIX. STOLICA

  1.

  O! ulico, ulico…

  Miast, nad którymi krzyż;

  Szyby twoje skrzą się i świécą

  Jak źrenice kota, łowiąc mysz.

  2.

  Przechodniów tłum, ożałobionych czarno

  (W barwie stoików),

  Ale wydąża każdy, że aż parno

  Wśród omijań i krzyków.

  3.

  Ruchy dwa, i gesty dwa tylko:

  Fabrykantów, ścigających coś z rozpaczą,

  I pokwitowanych z prac, przed chwilką,

  Co – tryumfem się raczą…

  4.

  Konwulsje dwie i dwa obrazy:

  Zakupionego z góry nieba,

  Lub – fabrycznej ekstazy

  O – kęs chleba.

  5.

  Idzie Arab, z kapłańskiem ruszeniem głowy,

  Wśród chmurnego promieniejąc tłoku;

  Biały, jak statua z kości słoniowéj:

  Pojrzę nań… wytchnę oku!

  6.

  Idzie pogrzeb, w ulice spływa boczne

  Nie-pogwałconym krokiem;

  W ślad mu pójdę, gestem wypocznę,

  Wypocznę – okiem!…

  7.

  Lub – nie patrząc na niedobliźnionych bliźnich lica,

  Utonę myślą wzwyż:

  Na lazurze balon się rozświéca;

  W obłokach?… krzyż!


  XX. SPECJALNOŚCI

  1.

  Czemu? ten świat – nie jako Eden,

  Czemu – – nie Ideałem?

  -Słuchaj, dwóch ludzi znalem:

  Ah! z tych dwóch… cóż byłby za jeden!

  2.

  Bo pierwszy z nich, choć zabił dziecię

  Niegodnem wychowaniem,

  Pił, klął, żył w kości graniem-

  „Najlepsze serce miał na świecie!”

  3.

  Bo drugi znów dobrego słowa

  Nie był wart — lecz, mówiono,

  Jak o pierwszym: „To, pono,

  Najlepsza w świecie głowa!”

  4.

  Więc – stąd to świat nie jest, jak Eden!

  Ale będzie… gdy głowy

  Wnijdą na swe tułowy.

  -Choć niezawsze z dwóch byłby choć jeden!…


  [XXIII]. TYMCZASEM

  1.

  Pokolenia przechodzą,

  Mając gdzie stawić nogę;

  Jeśli łany ogrodzą,

  Zostawują choć drogę!

  2.

  Przechodzą i Epoki,

  A czas liczy się na nie,

  Lecz moje dni – to odwłoki,

  Lata moje – czekanie…

  3.

  Cóż się już nie wracało,

  Odkąd na ten świat patrzę?-

  Rzeczywistością całą

  Jestże entr’acte w teatrze?

  4.

  Życie – czy zgonu chwilką?

  Młodość – czy dniem siwizny?

  A Ojczyzna – czy tylko

  Jest tragedią-ojczyzny?


  XXIV. SIEROCTWO

  1.

  Mówią, że Postęp nas bogaci co wiek;

  Bardzo mi to jest miło i przyjemnie:

  Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,

  Śmiertelny człowiek!

  2.

  Cywilizacji dwie – widzę ustawnie:

  Jedna – chce wszystko odkrywać na serio,

  Druga – chce wszystko pokrywać zabawnie

  Świetną liberią!

  3.

  Odkrywająca?… – wciąż idzie do słońca:

  „Czekajcie! – mówiąc pokoleniom – bowiem,

  Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca,

  Coś – i wam powiem!…”

  4.

  Zakrywająca?… cieszy znów inaczej:

  Pokaż jej łez zdrój?… – ona odpowiada:

  „Nie trzeba zważać na to… co to znaczy!…

  Może – deszcz pada.”

  5.

  Dwie, takie błogie, mając opiekunki,

  Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiem,

  Gdyby glob nie był ramieniem piastunki,

  Słońce?… jej okiem!…


  XXV. WAKACJE

  Spotykam Wodza – pytam: „Jakie nowiny?

  I co? się dzieje…”

  On mi na to: „Epoka – zamknęła czyny

  W czasów koleje;

  Nie robi się nic….” To usłyszawszy, zboczę,

  Szemrząc (nieśmiele),

  Że coś, widać, są Wodze na dni robocze

  I – na niedziele!


  XXVI. CZEMU NIE W CHÓRZE?

  1.

  Śpiewają wciąż wybrani,

  U żłobu, gdzie jest Bóg;

  Lecz milczą zadyszani,

  Wbiegając w próg…

  2.

  A cóż dopiero? owi,

  Co ledwo wbiegli w wieś,

  Gdzie jeszcze ucho łowi-

  Niewiniąt rzeź!…

  3.

  Śpiewajcież, o! wybrani,

  U żłobu, gdzie jest Bóg;

  Mnie jeszcze ucho rani

  Pogoni róg…

  4.

  Śpiewajcież, w chór zebrani —

  Ja? -zmieszać mógłbym śpiew

  Tryumfującej litanii:

  Jam widział krew!…


  XXVII. MISTYCYZM

  1.

  Mistyk? jest błędnym — pewno!

  Więc i mistycyzm nie istnieje?

  Tylko jest próżnią rzewną,

  Snem — nim roz-dnieje!…

  2.

  Góral? na Alpów szczycie

  Jeżeli się zabłąka w chmurę-

  Czy wątpi o jej bycie

  Błądząc — po wtóre?


  for louise – 23.01.2022